1. Juridische vermelding
SPRL van ALL MEDA CENTER (seeandSound)
Seeandsound
Brussels 1180 Brugmann Steenweg 512
Ondernemingsnummer: BE 1001 973 475
contact@allmediacenter.be
Seeandsound is gespecialiseerd in de verkoop van elektronische producten.

2. Levering en verwijdering van bestellingen
Levering
De bestelling van de klant wordt - na ontvangst van de betaling - afgeleverd op een door de klant gekozen adres. De klant heeft recht op herroeping gedurende een kalender van 14 dagen.

De klant ontvangt een bevestigingsmail met daarin de bestelde en/of geleverde producten/diensten, met als bewijs van de bestelling een PDF met daarin een link die verwijst naar deze algemene voorwaarden.
Zorgvuldige! Bestelling met betalingsverplichting.
Verwijdering
De klant kan kiezen voor de optie "herstellen in e-winkel" de laatste kiest ervoor om het op te halen bij een Seeandsound-winkel in België, het item is dezelfde dag in 1 uur klaar in een Seeandsound-winkel in België naar keuze. De klant heeft een herroepingsrecht van 14 dagen. Indien de klant zijn goederen niet binnen maximaal één week heeft teruggetrokken, is Seeandsound gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
Zorgvuldige! Bestelling met betalingsverplichting.

3. Herroeping in de winkel
Opnames in de winkel moeten worden verwijderd in de Seeandsound die bij het bestellen aan de klant is aangegeven als afhaalpunt. De klant verstrekt een kopie van zijn aankoopbewijs vóór de herroeping. Seeandsound behoudt zich het recht voor om producten alleen door te geven als de klant zijn geldige identiteitskaart of paspoort toont, indien nodig met een originele volmacht en ondertekend door de persoon die de bestelling heeft gedaan. In principe is het de identiteitskaart van de persoon die de bestelling heeft gedaan die moet worden getoond of die van de wettelijke vertegenwoordiger als de bestelling door een rechtspersoon is gedaan. De producten blijven 14 kalenderdagen beschikbaar, waarna de boeking wordt geannuleerd. Om betalingsfraude te voorkomen en te zoeken in geval van een gerechtelijk onderzoek, heeft Seeandsound het recht om een kopie te nemen van de handtekening die op de identiteitskaart of het identiteitsbewijs staat in geval van betaling PayPal®.

4. Levering en vertraging
De leveringsmethode wordt aangegeven in een bevestiging die per e-mail naar de klant wordt verzonden. De bestelde en geboekte producten worden geleverd volgens de beschikbare voorraden.
Leveringen worden gedaan door verschillende vervoerders die door Seeandsound zijn geselecteerd op basis van de grootte van de producten in de bestelling en de door de klant gekozen diensten.
Bestellingen worden geleverd op het adres dat door de klant is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. In sommige gevallen moet de bezorger mogelijk om identificatie vragen tijdens de levering. De klant bevestigt de ontvangst van de levering, met de handtekening van een leveringsvoucher.
Elk zichtbaar defect van het product moet worden vermeld op de kopie van de leveringsvoucher en moet binnen twee kalenderdagen na levering aan Seeandsound (info@seeandsound.be) worden geretourneerd. In geval van levering dient bij installatie elk zichtbaar gebrek te worden vermeld en onmiddellijk aan de vervoerder en Seeandsound te worden meegedeeld.
Als de bestelling alleen kleine en middelgrote artikelen bevat en de klant afwezig is tijdens de levering, zal de bezorger een bericht achterlaten in de mailbox van de klant, waarop het dichtstbijzijnde postkantoor wordt aangegeven waar het mogelijk is om het artikel binnen 14 dagen na ontvangst van een identiteitsbewijs te verwijderen.
Voor bestellingen die een of meer grote producten bevatten, evenals bestellingen die moeten worden geïnstalleerd, neemt onze gespecialiseerde bezorgpartner contact op met de klant om een leveringsdatum af te spreken.
Seeandsound kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van het product in geval van levering door onze partner op een door de klant gekozen locatie anders dan het adres van zijn woning, bijvoorbeeld bij de buren van de klant of op een privéadres in de buurt van de klant.
De klant is verantwoordelijk voor de leveringslocatie die is gekozen volgens de voorwaarden van de bezorgpartner.
Seeandsound levert de goederen uiterlijk 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

5. Geldende prijzen
Tenzij het contract anders overeenkomt, zijn de prijzen T.V.A. en alle andere belastingen inbegrepen. Extra kosten voor levering, boeking of andere verplichte administratiekosten worden afzonderlijk vermeld.
Alle prijzen zijn in Euro/
Alle prijzen zijn gebaseerd op Cash and Carry. Aanvullende diensten (levering, installatie, financiering, etc.) zijn daarom niet inbegrepen en de producten worden geleverd tegen eventuele extra kosten.
Artikelen gekocht in de online winkel van Seeandsound worden betaald door de klant voorafgaand aan de levering. Er wordt pas geleverd of geboekt als het totale aankoopbedrag is betaald. De prijs, inclusief eventuele bezorgkosten, dient derhalve voor levering volledig te worden voldaan. Een "koopovereenkomst op afstand" wordt pas geschreven nadat een aankooporder aan de consument is gegeven of naar het door de klant opgegeven e-mailadres is gemaild.
Promoties en speciale aanbiedingen gelden alleen binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Seeandsound kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen met betrekking tot typefouten in prijzen of in artikelen, gebreken in afbeeldingen of wijzigingen die in de tussentijd aan ontwerpen zijn aangebracht.
Seeandsound behoudt zich het recht voor om de juiste prijs toe te passen of een bestelling eenzijdig te annuleren indien blijkt dat de vermelde prijs en/of de omschrijving van het product of de producten(en) en eventuele bijbehorende opties onjuist op de website worden vermeld na een technische storing of menselijke fout.

6. Eigendomsoverdracht en risico's
De eigendom van de geleverde artikelen gaat pas van Seeandsound over op de klant nadat de artikelen zijn ingetrokken of geleverd en nadat de bestelling volledig is betaald. In afwijking van artikel 1583 C.C. blijven verkochte, geleverde of geïnstalleerde zaken het exclusieve eigendom van Seeandsound tot de volledige betaling van de factuur.
Zolang de betaling van de verkoopprijs niet heeft gedaan, is het de klant verboden de artikelen te verpanden of aan te bieden of op enigerlei wijze als onderpand te gebruiken. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan te brengen in deze zaken, onroerend goed aan te brengen door oprichting of bestemming, te verkopen of op enigerlei wijze te vervreemden.
Zolang Seeandsound overeenkomstig het bepaalde in dit artikel eigendomsrechten op de geleverde zaken bezit, blijft de afnemer verantwoordelijk voor het in goede staat houden van deze zaken. Gedurende deze periode kan alleen de klant aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of mogelijke schade van de goederen. De klant verbindt zich ertoe de goederen tegen elk risico te verzekeren. De klant verbindt zich er ook toe de goederen zodanig op te slaan dat deze niet met andere goederen kunnen worden verward en dat deze te allen tijde als eigendom van Seeandsound kunnen worden erkend. Elke betaling door de klant wordt eerst in mindering gebracht op de onbetaalde bedragen die verschuldigd zijn voor goederen die door de klant zijn gewijzigd of verkocht in strijd met dit artikel.

7. Herroepingsrecht
De klant heeft het recht Seeandsound te informeren dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder enige opgave van reden binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de levering van het artikel.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op rechtspersonen of producten die door een natuurlijke persoon voor professionele doeleinden zijn gekocht. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing om het contract te herroepen. U hiervoor het standaardformulier voor intrekking gebruiken. Met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht rust de bewijslast bij de opdrachtgever. De klant is verantwoordelijk voor elk waardeverlies van de producten als gevolg van manipulaties die hoger zijn dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de producten te bepalen.
De klant wordt gevraagd om bij het terugzenden van de producten de accessoires, de instructies, de factuur en het aankoopbewijs toe te voegen. Producten die in deze staat niet aan Seeandsound worden geretourneerd, blijven beschikbaar voor de klant. De tijd om het beschikbaar te stellen is 1 maand, waarna Seeandsound de eigenaar van het product wordt.
Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, zal de klant de producten op alle mogelijke manieren en voor eigen rekening aan Seeandsound retourneren. Zendingen "port betaald door de ontvanger" en "voor terugbetaling" worden geweigerd.
Voor grote producten kan Seeandsound, op uitdrukkelijk verzoek van de klant, de artikelen verwijderen, tegen een transportvergoeding van EUR 50 in rekening gebracht aan de klant. De klant kan het product ook kosteloos retourneren naar een Seeandsound winkel.
Het herroepingsrecht geldt niet voor de volgende producten:

  • Audio- en video-opnamen en computersoftware (cd, dvd, blu-ray, hardware, programma's, cd-rom, videogames, USB-stick, harde schijf, USB-stick, enz.), inclusief oplaadbare telefoonkaarten die zijn verzegeld;
  • Zaken van duidelijk persoonlijke aard;
  • Verzegelde artikelen die zich om gezondheids- of hygiënische redenen niet lenen om terug te keren en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • Artikelen die naar hun aard niet meer geretourneerd kunnen worden;

De klant, of een andere derde dan de vervoerder en aangewezen door de consument, moet zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen de termijn van 14 dagen vanaf de dag volgend op de levering van het product of het product fysiek in bezit nemen, per aanbevolen brief, telefonisch (02/478.11.78) en of per e-mail naar: (info@Seeandsound.be)

De producten kunnen dus binnen 14 kalenderdagen na de uitoefening van het herroepingsrecht of kennisgeving worden verzonden. De klant kan het product ook kosteloos retourneren naar een Seeandsound winkel. In het geval van een enkele bestelling maar afzonderlijke leveringen, vindt de periode van 14 dagen plaats vanaf de dag dat het laatste product fysiek wordt ingenomen. In het geval van levering van een product dat uit meerdere delen bestaat, vindt de vertraging plaats vanaf de dag van fysiek bezit van het laatste deel van het product.
Het wordt verzocht de producten in hun originele verpakking met alle geleverde toebehoren en in hun originele staat te retourneren. Seeandsound behoudt zich het recht voor om, in het geval dat de goederen beschadigd, onvolledig of geïnstalleerd zijn, de klant te beschouwen als verantwoordelijk voor het waardeverlies dat het gevolg zou zijn van het gebruik van de goederen anders dan nodig is om de aard, kenmerken en goede werking van de goederen vast te stellen, en een bedrag zal daarom worden ingehouden op de terugbetaling in overeenstemming met de gevonden schade.
Om de terugbetaling te doen, behoudt Seeandsound zich het recht voor om te wachten tot het product of de producten zijn ontvangen of de klant bewijst dat alle producten zijn geretourneerd. In dit geval accepteert Seeandsound alleen het door bpost aanbevolen bewijs van de zending met de foto van het product en de foto van het postpakket. De klant zal op verzoek spontaan het nummer van het pakket doorgeven om de zoekopdracht via bpost mogelijk te maken. Vervolgens wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de producten of het bewijs van retour, zoals hierboven beschreven, de totale betaalde aankoopprijs terugbetaald, via de betaalmethode die wordt gebruikt om te bestellen. Er worden geen terugbetalingen gedaan in contanten. Seeandsound behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de koopprijs het bedrag van de afschrijving terug te betalen waarvoor de klant verantwoordelijk is.
Indien de klant specifiek om een andere wijze van levering heeft verzocht dan de goedkoopste standaardlevering die Seeandsound aanbiedt, worden de extra leveringskosten niet terugbetaald.
Als u het product wilt retourneren of gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, u hiervoor een reeds geschreven formulier gebruiken via de volgende link.
Formulier

8. Vorderingen
Bij de aankoop van demonstratieproducten/blootstellingsmodellen door de klant zal een document worden ingediend bij de klant, die naar behoren moet worden ondertekend en waarin hij moet aangeven dat hij zich bewust is geworden van de zichtbare schade of gebreken van dergelijke producten. Dit document moet ook worden ondertekend door een vertegenwoordiger van Seeandsound en zal in het hoofd van de klant een afstand van zijn recht omvatten om Seeandsound of zijn vervoerder alsnog aansprakelijk te stellen voor de reeds geconstateerde zichtbare schade of gebreken. Bovenstaande bepaling doet geen afbreuk aan de wettelijke garantierechten van de opdrachtgever, zoals omschreven in artikel 13.

9. Garanties

9.1. Seeandsound biedt een garantie van 24 maanden voor elke niet-naleving, die plaatsvindt op de in artikel 9.2 genoemde datum. Deze garantie omvat het repareren of vervangen van de defecte woning zonder kosten voor de klant.
Accessoires zoals opladers en afstandsbedieningen hebben alleen een bedrijfsgarantie, alleen de apparaten hebben 24 maanden garantie.
Indien echter blijkt dat reparatie of vervanging niet mogelijk is, dat deze niet in verhouding staat tot Seeandsound of ernstige overlast voor de klant zou veroorzaken, verbindt Seeandsound zich ertoe dat zij op verzoek van de klant een passende korting krijgt of, afhankelijk van het geval, dat de overeenkomst wordt ontbonden en de volledige prijs wordt terugbetaald, in ruil voor de klant."
Elke claim met betrekking tot niet-naleving moet schriftelijk worden ingediend binnen 2 maanden vanaf de dag van de vaststelling van het betrokken gebrek, of het risico lopen dat het recht om een dergelijke claim in te stellen wordt geannuleerd.

9.2. De factuur, bon of voucher zijn geldig als garantie voor de klant ten opzichte van Seeandsound. Anders, elk ander geldig bewijsmiddel, zoals een bewijs van betaling. De garantieperiode gaat in op de datum vermeld op deze documenten. Indien de levering aan de klant geschiedt vóór de factuurdatum, dan is de leverdatum de moeite waard zoals vermeld op het leveringsdocument.

9.3. Deze garantie geldt niet voor onderdelen of accessoires in gevallen waarin de storing het gevolg is van verkeerd gebruik, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtage.

9.4. Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen (de onderstaande lijst is niet beperkend) :d niet van toepassing op het geval dat een derde partij tussenbeide kwam of de goederen behandelde, terwijl deze niet wettelijk was toegestaan door Seeandsound;in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of blikseminslag, een ongeval, een natuurramp; , slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet voldoet aan de instructies van de fabrikant of verkoper; in geval van schade als gevolg van commercieel of professioneel gebruik of collectief gebruik van het product.

9.5. De gebrekkige goederen moeten volledig leeg zijn wanneer deze worden geretourneerd. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover mogelijk zullen voorwerpen die in de gebrekkige goederen zijn geplakt aan hem worden geretourneerd, mits deze op het moment van terugzending of levering van de gerepareerde of vervangen goederen op het reparatiebewijs zijn vermeld. Seeandsound kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de staat waarin de geblokkeerde objecten aan de klant worden geretourneerd.
In het geval dat reserveonderdelen of specifieke accessoires die nodig zijn om de goederen te repareren niet langer verkrijgbaar zijn bij de fabrikant. Seeandsound kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (geheel of gedeeltelijk) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen, onverminderd de overige bepalingen van art.9, meer in art. 9.1.
Bij het repareren van elektronische apparaten kunnen gegevens die in of door de te repareren goederen zijn opgeslagen, beschadigd of verloren gaan. Alleen de klant kan verantwoordelijk worden gehouden voor het beschermen of reconstrueren van bovenstaande gegevens, met uitsluiting van de aansprakelijkheid van Seeandsound in dit verband. Seeandsound kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de reproductie van gegevens die in of door deze elektronische apparaten zijn opgeslagen. Zie onze reparatievoorwaarden.

10. Internetrisico's
De klant is zich bewust van de beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van internet of enige andere manier waarop de website op dit moment beschikbaar is of zal worden gesteld in de toekomst. De klant is zich ook bewust van de risico's van het digitaal of elektronisch opslaan en verzenden van informatie. De klant aanvaardt dat Seeandsound niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de Seeandsound website of het internet, als gevolg van de bovenstaande risico's. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen worden gebruikt.

11. Algemene bepalingen - bevoegde rechtbanken

11.1. Indien een van de artikelen van deze algemene voorwaarden nietig of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechter, laat dit de geldigheid van de overige artikelen van deze algemene voorwaarden onverlet die volledig van toepassing zouden blijven. Indien een van de artikelen van deze algemene voorwaarden nietig of nietig is of door een bevoegde rechter nietig wordt verklaard, zullen partijen zich inspannen om dat onderdeel zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van partijen te vervangen door een geldig artikel.

11.2
. Op alle overeenkomsten tussen Seeandsound en haar klanten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil betreffende het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Seeandsound en haar klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van het Brussels Tribunaal.

12. Intellectuele eigendom
Alle teksten, commentaren, tijdschriften, illustraties en afbeeldingen die op de website worden gepresenteerd, zijn beschermd door auteursrechten en naburige rechten, evenals door elk intellectueel eigendomsrecht wereldwijd. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van de website of catalogus van Seeandsound is ten strengste verboden.

13. info en aftersales service

Voor elk verzoek kan de klant rechtstreeks contact opnemen met Seeandsound Consumer Service:
Seeandsound

info@Seeandsound.be

Telefoon: +32 (2) 478 11 78
Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.m. tot 17.m uur en zaterdag van 10.m tot 16.m uur.

14. Beleid inzake bescherming van persoonsgegevens

Deze website plaatst cookies. Essentiële en functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren en kunnen niet worden geweigerd.

15. Toestemming

Bij het aanmaken van uw account wordt u gevraagd de algemene voorwaarden te accepteren. Door deze voorwaarden te accepteren, verklaart u de inhoud van deze pagina te hebben gelezen. Dit verzoek wordt elke keer dat u een bestelling plaatst herhaald, u moet de algemene voorwaarden accepteren om uw aankoop te kunnen doen.